OUDENBOSCH – Progressief Halderberge heeft vragen gesteld over de aanleg van de rondweg rond Oudenbosch. De oplevering staat gepland rond half 2016, maar de partij wil alvast een tussenrapportage over de stand van zaken. Zo vraagt Jan Zagers zich namens de partij af of het project nog op schema ligt en of men zich houdt aan het geplande budget. “Ons is bekend geworden dat door particuliere bedrijven aangegeven wegomleggingen worden verwijderd. Kunt u aangeven door wie en waarom deze bordjes worden weggehaald?” Ook werden er extra vragen gesteld over gekapte bomen en herplanting. Het college is hier later op teruggekomen.