Werk Voorop moet verhuizen. Maar waarheen?

Een tijdje geleden is onze fractie ter ore gekomen dat ‘Werk voorop’, ons eigen ‘Halderbergse’ werkgelegenheidsproject, moet vertrekken van het voormalige VES-terrein. Omdat het oude VES-terrein geherstructureerd gaat worden, zal ook Werk Voorop moeten...

0

Raadsvragen: Vervolgvragen Airborne Festival

Geacht College, Naar aanleiding van het vorig jaar gehouden Airborne Festival, hebben we al eerder vragen gesteld. Naar aanleiding van de gehouden hoorzitting over het festival (die we hebben bijgewoond) en het besluit van...

0

Antwoordbrief: vervolgvragen bijvriendelijke gemeente

Op 8 oktober 2019 heeft onze fractie vervolgvragen gesteld over de bevordering van biodiversiteit in Halderberge. Hieronder vind u de antwoorden die wij per brief hebben ontvangen. ‘Is het college voornemens zich officieel aan...

0

Raadsvragen: Progressief Halderberge gaat voor nul.

Tijdens de behandeling van de begroting voor 2020 hebben wij aangegeven voorstander te zijn van het plan van het college om €110.000 uit te trekken voor verkeersremmende maatregelen in de vijf kernen van Halderberge....

0

Artikel 38-vragen: Heeft hout de toekomst?

Geacht college, Nederland staat voor een enorme opgave om meer woningen te bouwen en minder CO2 uit te stoten. Door de huidige manier van bouwen constateren we dat de milieunormen worden overschreden en er...

0

De eerste duizend dagen van een kind

Progressief Halderberge heeft in oktober 2018 artikel 38 vragen gesteld aan het college over het actieprogramma van de rijksoverheid “kansrijke start”. Progressief Halderberge vindt dat ieder kind het verdient, om de best mogelijke start...

0

Vervolgvragen: Bijvriendelijke gemeente

Geacht college, Naar aanleiding van antwoorden op onze vragen over het stimuleren van bio-diversiteit: Halderberge zoemt als bijvriendelijke gemeente, verzoeken wij u om met twee concrete projecten mee te doen om de biodiversiteit in...

0

Artikel 38-vragen: Bijvriendelijke gemeente

Geacht college, Dat groen gelukkig maakt, hoeven we niet meer uit te leggen; (meer) groen in Halderberge verbetert bovendien het milieu, zorgt voor waterberging, dempt geluidshinder en verkoelt in een warme periode. Groen is...