Categorie: Algemene beschouwingen

Zomernota 2018

Algemene beschouwing van Progressief Halderberge op de zomernota van 2018.

Kadernota 2017

Algemene beschouwing van Progressief Halderberge op de kadernota van 2017.

Kadernota 2016

Algemene beschouwing van Progressief Halderberge op de kadernota van 2016.

Zomernota 2015

Algemene beschouwing van Progressief Halderberge op de zomernota van 2015.

Kadernota 2015

Algemene beschouwing van Progressief Halderberge op de kadernota van 2015.

Kadernota 2013

Algemene beschouwing van Progressief Halderberge op de kadernota van 2013.

Kadernota 2012

Algemene beschouwing van Progressief Halderberge op de kadernota van 2012.

Programmabegroting 2011

Algemene beschouwing van Progressief Halderberge op de programmabegroting van 2011.

Kadernota 2010

Algemene beschouwing van Progressief Halderberge op de kadernota van 2010.