Amendement “Taakstellende bezuiniging op een zestal professionele instellingen” (14 juli 2016)