Motie “Maak nog meer werk van een publieksvriendelijk Halderberge” (5 juli 2018)

Motie “Armoedebeleid” (9 februari 2017)

Deze motie is ingetrokken omdat de wethouder heeft aangegeven: dat het plan van aanpak al in de maak is; dat de raadsleden dit plan voor 23 maart (eerstvolgende raadsvergadering) kunnen inzien; dat dit extra...