Gemeenteraadsverkiezingen 2018

  • Een groene, duurzame toekomst: Halderberge energieneutraal, zonder fossiele brandstoffen, in 2050 of eerder
  • Voor iedereen een betaalbare, passende en duurzame woning
  • Veilige, schone en goed onderhouden omgeving om te wonen en te leven
  • Op weg naar een circulaire economie, want afval is grondstof
  • Zo veel mogelijk mensen aan regulier werk helpen of laten meedoen
  • Het ondernemersklimaat versterken
  • Een aantrekkelijke toeristische gemeente zijn en blijven
  • Iedereen heeft wel eens hulp nodig: wanneer dat nodig is, helpen we elkaar
  • In vrijheid jezelf kunnen zijn
  • Halderberge maken we samen: meedenken, meebeslissen en meedoen is voor iedereen mogelijk

Op 21 maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. We hopen dat ook jij je stem zal uitbrengen, want iedere stem is belangrijk.

Uiteraard hopen we dat je het met onze standpunten en programma eens bent en je stem uitbrengt op één van onze kandidaten

Volg ons op FacebookTwitter of neem contact met ons op via onderstaand formulier.