Gemeenteraadsverkiezingen 2018 – Programma voor 50-plussers en senioren

— omdat jij BELANGRIJK bent — wil Progressief Halderberge voor 50-plussers en senioren:

  • voldoende, maar vooral levensloopbestendige woningen om langer thuis en zelfstandig te kunnen blijven wonen;
  • betaalbare seniorenwoningen door vooral verbouw van bestaande woningen;
  • doorgaan met werkgelegenheidsprojecten voor 50-plussers (matchmaker en beurzen);
  • dat iedereen recht heeft op de zorg die hij of zij nodig heeft, zowel ouderen als jongeren. Daarbij is een goede samenwerking tussen hulpverleners cruciaal; de zorgvrager moet zelf de regie behouden;
  • een vuist naar Den Haag maken voor meer geld voor ouderen; in ieder geval – wat ons betreft – dat geld nooit een reden moet zijn om geen zorg te leveren als deze nodig is;
  • stoepen en wegen goed onderhouden, want dat is essentieel voor de veiligheid voor iedereen;
  • netjes en goed onderhouden openbaar groen met aandacht voor goede milieuvriendelijk onkruidbestrijding;
  • initiatieven die eenzaamheid verminderen/tegengaan faciliteren en steunen; om eenzaamheid tegen te gaan zijn: onderling contact, ontmoetingsplaatsen (steunpunten), digitale vaardigheid en omzien naar elkaar van primair belang. Ook ouderen willen vaak nuttig zijn voor anderen bijvoorbeeld als vrijwilliger; dit moeten we mogelijk blijven maken.