Gemeenteraadsverkiezingen 2018 – Programma voor jongeren

— omdat jij BELANGRIJK bent — wil Progressief Halderberge voor jongeren:

  • meer huizen voor starters;
  • doorgaan met werkgelegenheidsprojecten voor jongeren van 18 tot 27 jaar;
  • de verbinding blijven zoeken met het speciaal onderwijs om de jeugd die van het speciaal onderwijs afkomt, te begeleiden naar werk;
  • dat kinderen van ouders met financiĆ«le problemen nooit de dupe zijn. Wij blijven ons inzetten voor deze groep, zodat ook zij krijgen wat nodig is. Dat kan zijn spullen voor school, maar ook mee op schoolreis en naar de sportclub;
  • dat iedereen recht heeft op de zorg die hij of zij nodig heeft, zowel ouderen als jongeren. Daarbij is een goede samenwerking tussen hulpverleners cruciaal; de zorgvrager moet zelf de regie behouden;
  • dat er een goede overgang van jeugdzorg 18-, naar 18+ zorg is en blijft;
  • huiselijk geweld en pestgedrag tegengaan;
  • een vuist naar Den Haag maken voor meer geld voor jeugdzorg; in ieder geval – wat ons betreft – dat geld nooit een reden moet zijn om geen zorg te leveren als deze nodig is;
  • een jongerenraad oprichten om uitdrukkelijk onze jongeren te betrekken bij het ontwikkelen en evalueren van plannen van de gemeente.