Gemeenteraadsverkiezingen 2018 – Programma voor de kunst-, cultuur- en natuurliefhebber

— omdat jij BELANGRIJK bent — wil Progressief Halderberge¬†voor de kunst-, cultuur- en natuurliefhebber:

  • aantrekkelijke compacte kernwinkelgebieden door verdere samenwerking met de Economische Koepel Halderberge en ondernemersverenigingen met aandacht voor: vernieuwingen waaronder de combinatie met cultuur, flexibiliteit van bestemmingen om leegstand tegen te gaan, veilig winkelen en energiebesparing;
  • betere bereikbaarheid en parkeermogelijkheden voor de winkelgebieden door uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen;
  • naast onze toeristische informatiepanelen ook een toeristisch informatiepunt in of rond het nieuwe cultuurcluster in Oudenbosch;
  • samen met onze Toeristische Initiatief Groep (TIG) onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor het afschaffen van de toeristenbelasting voor de jeugd of andere groepen;
  • kunst in de openbare ruimte, in kernwinkelgebieden en in het buitengebied;
  • door de subsidie van de provincie doorpakken met de aanpak van het religieus erfgoed in Oudenbosch en Bovendonk in Hoeven;
  • stimuleren dat er de komende jaren ook weer interessante en uitdagende arrangementen voor onze toeristen en inwoners worden ontwikkeld, waar mogelijk met onze buurgemeente;
  • onderzoeken om een samenwerkingsverband aan te gaan met een andere Europese gemeente om toerisme naar Halderberge te promoten;
  • toerisme & recreatie en arbeidsmigranten gescheiden houden; de toeristische verblijfslocaties zijn er voor de toeristen en niet voor arbeidsmigranten.