Gemeenteraadsverkiezingen 2018 – Programma voor de milieubewuste kiezer

— omdat jij BELANGRIJK bent — wil Progressief Halderberge voor de milieubewuste kiezer:

 • Een groene, duurzame toekomst: Halderberge energieneutraal zonder fossiele brandstoffen in 2050 of eerder;
 • het opzetten van een Klimaat- en energiefonds om projecten te ondersteunen die zorgen voor meer schone energie en minder CO2;
 • mogelijkheden van groene leges (gedeeltelijke of gehele vrijstelling van leges) voor het verduurzamen van woningen en bedrijven te onderzoeken;
 • dat alle nieuwbouwwoningen gasvrij en energieneutraal worden opgeleverd (door bijvoorbeeld toepassing van aardwarmte);
 • het inzetten op energiebesparing en duurzame energieopwekking door zon (zonnepanelen op daken van gemeentelijke gebouwen, scholen en bedrijven in combinatie met zonneweide ’s);
 • de duurzaamheidsleningen voor woningen en verenigingen te blijven continueren;
 • verder te gaan met het stimuleren van het verduurzamen van onze sportverenigingen;
 • de 7 E-laadpunten voor elektrische auto’s uit te breiden;
 • het stimuleren tot het overgaan op zelf aangedreven elektrische vliegtuigen;
 • de Week van de Duurzaamheid blijven organiseren om te laten zien dat duurzaamheid in de praktijk werkt en loont;
 • jaarlijks ‘Het Meest Duurzame Idee van Halderberge’ te organiseren samen met het onderwijs;
 • de ecologische landbouw stimuleren, die in evenwicht met hun omgeving produceert, zodat we trots blijven op onze agrarische bedrijven.
 • meer afvalbakken plaatsen, ook in het buitengebied, zodat het voor iedereen makkelijker wordt om afval weg te gooien en niet te laten rondslingeren;
 • initiatieven van inwoners en wijkverenigingen om hun buurt schoon te houden of het groen willen onderhouden faciliteren en steunen met in ieder geval materiaal;
 • blijven meedoen met project ‘een boom voor een tegel’ om de leefomgeving te verbeteren door meer groen;
 • blijven meedoen met pilot ‘schoon belonen’; samen werken aan minder zwerfafval, meer afvalscheiding en succesvolle vormen belonen;
 • onze inwoners en ondernemers beter informeren over ‘hergebruik’ op het nieuwe gemeentelijke grondstoffencentrum;
 • een pilot ‘omgekeerd inzamelen van afval’ starten, dus niet het restafval ophalen, maar de herbruikbare materialen; restafval zelf wegbrengen;
 • op naar een circulaire economie (circonomie) met de gemeente als koploper.