Gemeenteraadsverkiezingen 2018 – Programma voor de ondernemende kiezer

— omdat jij BELANGRIJK bent —  wil Progressief Halderberge voor de ondernemende kiezer:

  • het economisch klimaat verder versterken door het uitvoeringsprogramma, van de in 2017 vastgestelde economische visie richting 2020, verder uit te voeren;
  • de aanleg van glasvezel op bedrijventerreinen en buitengebied, die in 2017 van start zijn gegaan, in 2018 afronden;
  • terughoudend zijn met investeringen; gaan we wel investeren, dan in een groen, duurzaam, sociaal, schoon en veilig Halderberge;
  • het inzetten op energiebesparing en duurzame energieopwekking door zon (zonnepanelen op daken van gemeentelijke gebouwen, scholen en bedrijven in combinatie met zonneweide ’s);
  • de ecologische landbouw stimuleren, die in evenwicht met hun omgeving produceert, zodat we trots blijven op onze agrarische bedrijven;
  • aantrekkelijke compacte kernwinkelgebieden door verdere samenwerking met de Economische Koepel Halderberge en ondernemersverenigingen met aandacht voor: vernieuwingen waaronder de combinatie met cultuur, flexibiliteit van bestemmingen om leegstand tegen te gaan, veilig winkelen en energiebesparing;
  • betere bereikbaarheid en parkeermogelijkheden voor de winkelgebieden door uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen.