Categorie: Politiek jargon

Motie

Een verzoek van een gemeenteraadslid aan het dagelijkse bestuur om iets te doen of juist niet te doen.

Amendement

Een formele wijziging van een officieel document, vaak om het document te verbeteren of weer up-to-date te maken.

College van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente en verzorgt de uitvoering van besluiten die de gemeenteraad neemt. Het college is verantwoording schuldig aan de raad. Burgemeester De burgemeester...

Algemene beschouwingen

Algemene beschouwingen zijn vergaderingen van een gemeenteraad die worden gehouden om te discussiëren over de plannen het college van burgemeester en wethouders voor de komende periode hebben gepresenteerd. Algemene beschouwingen vinden gewoonlijk elk jaar plaats om de...