Categorie: Verkiezingen

Kandidatenlijst

Op deze lijst staan de mensen die verkiesbaar zijn om namens de partij als gemeenteraadslid in de gemeenteraad zitting te nemen.