Mediatheek – Algemene beschouwingen

Icoon

Zomernota 2018

Algemene beschouwing van Progressief Halderberge op de zomernota van 2018.

Icoon

Kadernota 2017

Algemene beschouwing van Progressief Halderberge op de kadernota van 2017.

Icoon

Kadernota 2016

Algemene beschouwing van Progressief Halderberge op de kadernota van 2016.

Icoon

Zomernota 2015

Algemene beschouwing van Progressief Halderberge op de zomernota van 2015.

Icoon

Kadernota 2015

Algemene beschouwing van Progressief Halderberge op de kadernota van 2015.

Icoon

Bezuinigingsvoorstel 2013

Bezuinigingsvoorstel behorende bij de algemene beschouwingen van 2013.

Icoon

Kadernota 2013

Algemene beschouwing van Progressief Halderberge op de kadernota van 2013.

Icoon

Kadernota 2012

Algemene beschouwing van Progressief Halderberge op de kadernota van 2012.

Icoon

Programmabegroting 2011

Algemene beschouwing van Progressief Halderberge op de programmabegroting van 2011.

Icoon

Kadernota 2010

Algemene beschouwing van Progressief Halderberge op de kadernota van 2010.