Mediatheek – Algemene beschouwingen

Pictogram

Zomernota 2018

Algemene beschouwing van Progressief Halderberge op de zomernota van 2018.

Pictogram

Kadernota 2017

Algemene beschouwing van Progressief Halderberge op de kadernota van 2017.

Pictogram

Kadernota 2016

Algemene beschouwing van Progressief Halderberge op de kadernota van 2016.

Pictogram

Zomernota 2015

Algemene beschouwing van Progressief Halderberge op de zomernota van 2015.

Pictogram

Kadernota 2015

Algemene beschouwing van Progressief Halderberge op de kadernota van 2015.

Pictogram

Bezuinigingsvoorstel 2013

Bezuinigingsvoorstel behorende bij de algemene beschouwingen van 2013.

Pictogram

Kadernota 2013

Algemene beschouwing van Progressief Halderberge op de kadernota van 2013.

Pictogram

Kadernota 2012

Algemene beschouwing van Progressief Halderberge op de kadernota van 2012.

Pictogram

Programmabegroting 2011

Algemene beschouwing van Progressief Halderberge op de programmabegroting van 2011.

Pictogram

Kadernota 2010

Algemene beschouwing van Progressief Halderberge op de kadernota van 2010.