Mediatheek – Moties en amendementen

Icoon
Motie "Maak nog meer werk van een publieksvriendelijk Halderberge" (5 juli 2018)

Verworpen. Coalitiepartijen VVD, Lokaal Halderberge en WOS hebben tegen gestemd.

Icoon
Motie "Meeropbrengst toeristenbelasting naar toeristische-recreatieve sector" (5 juli 2018)

Verworpen. Coalitiepartijen VVD, Lokaal Halderberge en WOS hebben tegen gestemd.

Icoon
Motie "Bevriezen (water)toeristenbelasting" (5 juli 2018)

Verworpen. Coalitiepartijen VVD, Lokaal Halderberge en WOS hebben tegen gestemd.

Icoon
Motie "Biodiversiteit" (5 juli 2018)

Verworpen. Coalitiepartijen VVD, Lokaal Halderberge en WOS hebben tegen gestemd.

Icoon
Motie "Bio based/circulaire bankjes en afvalbakken in Halderberge" (5 juli 2018)

Verworpen. Coalitiepartijen VVD, Lokaal Halderberge en WOS hebben tegen gestemd.

Icoon
Motie "Armoedebeleid" (9 februari 2017)

Deze motie is ingetrokken omdat de wethouder heeft aangegeven:

  • dat het plan van aanpak al in de maak is;
  • dat de raadsleden dit plan voor 23 maart (eerstvolgende raadsvergadering) kunnen inzien;
  • dat dit extra geld daadwerkelijk aanvullend is op het reeds bestaande beleid ter bestrijding van armoede onder kinderen.
Icoon
Motie "Herijking totale subsidiebeleid" (14 juli 2016)

Unaniem aangenomen

Icoon
Amendement "Taakstellende bezuiniging op een zestal professionele instellingen" (14 juli 2016)

Unaniem aangenomen

Icoon
Motie "Toets beleid WMO over de huishoudelijke hulp" (14 juli 2016)
Icoon
Motie "Inkoopprocedure WMO" (14 juli 2016)

Niet ingediend na toelichting wethouder Paantjens