Mediatheek – Moties en amendementen

Pictogram

Motie "Maak nog meer werk van een publieksvriendelijk Halderberge" (5 juli 2018)

Verworpen. Coalitiepartijen VVD, Lokaal Halderberge en WOS hebben tegen gestemd.

Pictogram

Motie "Meeropbrengst toeristenbelasting naar toeristische-recreatieve sector" (5 juli 2018)

Verworpen. Coalitiepartijen VVD, Lokaal Halderberge en WOS hebben tegen gestemd.

Pictogram

Motie "Bevriezen (water)toeristenbelasting" (5 juli 2018)

Verworpen. Coalitiepartijen VVD, Lokaal Halderberge en WOS hebben tegen gestemd.

Pictogram

Motie "Biodiversiteit" (5 juli 2018)

Verworpen. Coalitiepartijen VVD, Lokaal Halderberge en WOS hebben tegen gestemd.

Pictogram

Motie "Bio based/circulaire bankjes en afvalbakken in Halderberge" (5 juli 2018)

Verworpen. Coalitiepartijen VVD, Lokaal Halderberge en WOS hebben tegen gestemd.

Pictogram

Motie "Armoedebeleid" (9 februari 2017)

Deze motie is ingetrokken omdat de wethouder heeft aangegeven:

  • dat het plan van aanpak al in de maak is;
  • dat de raadsleden dit plan voor 23 maart (eerstvolgende raadsvergadering) kunnen inzien;
  • dat dit extra geld daadwerkelijk aanvullend is op het reeds bestaande beleid ter bestrijding van armoede onder kinderen.
Pictogram

Motie "Herijking totale subsidiebeleid" (14 juli 2016)

Unaniem aangenomen

Pictogram

Amendement "Taakstellende bezuiniging op een zestal professionele instellingen" (14 juli 2016)

Unaniem aangenomen

Pictogram

Motie "Toets beleid WMO over de huishoudelijke hulp" (14 juli 2016)

Pictogram

Motie "Inkoopprocedure WMO" (14 juli 2016)

Niet ingediend na toelichting wethouder Paantjens