Mediatheek – Programma

Pictogram

Verkiezingsprogramma 2018

 • Een groene, duurzame toekomst: Halderberge energieneutraal, zonder fossiele brandstoffen, in 2050 of eerder
 • Voor iedereen een betaalbare, passende en duurzame woning
 • Veilige, schone en goed onderhouden omgeving om te wonen en te leven
 • Op weg naar een circulaire economie, want afval is grondstof
 • Zo veel mogelijk mensen aan regulier werk helpen of laten meedoen
 • Het ondernemersklimaat versterken
 • Een aantrekkelijke toeristische gemeente zijn en blijven
 • Iedereen heeft wel eens hulp nodig: wanneer dat nodig is, helpen we elkaar
 • In vrijheid jezelf kunnen zijn
 • Halderberge maken we samen: meedenken, meebeslissen en meedoen is voor iedereen mogelijk
Pictogram

Coalitieakkoord 2014 - 2018

Pictogram

Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2014

Pictogram

Verkiezingsprogramma 2014

 1. Vertrouw op de kracht van de inwoners
 2. Impuls geven aan bestuurlijke vernieuwing
 3. Sociale sector ontzien bij bezuinigingen
 4. Naar een actief armoedebeleid
 5. Inwoners wonen zo lang mogelijk zelfstandig
 6. Op weg naar een milieuvriendelijk Halderberge
 7. Stimuleren van groen, recreatie en toerisme
 8. Zuinig op de toekomst van Halderberge
Pictogram

Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2010