Prestaties

Ook in 2018 vragen wij weer om uw vertrouwen in de vorm van uw stem.
Uiteraard wilt u weten wat wij met uw stem doen. Op deze pagina staan de belangrijkste resultaten waar wij ons de afgelopen 4 jaren voor hebben ingezet. 

Pictogram

Verkiezingsprogramma 2014 93.82 KB 5 downloads

Vertrouw op de kracht van de inwoners Impuls geven aan bestuurlijke vernieuwing Sociale…

Pictogram

Coalitieakkoord 2014 – 2018 431.82 KB 10 downloads

Wat is er met de uitgangspunten uit het verkiezingsprogramma 2014 gebeurd?

Uitgangspunten verkiezingsprogramma 2014Wel of niet opgenomen in coalitieakkoord?
1 Vertrouw op de kracht van de mensenJa, zie ook hieronder
2 Impuls geven aan bestuurlijke vernieuwingJa, zie ook hieronder
3 sociale sector ontzien bij bezuinigingenJa
4 naar een actief armoedebeleidJa
5 inwoners wonen zo lang mogelijk zelfstandigNee, wel overgenomen door Woonkwartier
6 op weg naar een milieuvriendelijke gemeenteJa, zie ook hieronder
7 stimuleren van groen, recreatie en toerismeJa, zie ook hieronder
8 zuinig op de toekomst van HalderbergeJa

De successen die we voor u hebben gerealiseerd:

 • Werkgroep ‘Bestuurlijke vernieuwing’ (bestaande uit raadsleden, griffier, portefeuillehouder en burgemeester) heeft voorstellen gedaan voor ‘anders vergaderen’: meer aandacht voor betrekken van inwoners aan de voorkant van besluiten, stimuleren van burger- en overheidsparticipatie en aandacht voor imago/integriteit;
 • Notitie ‘Burgerkracht in Halderberge’ is vastgesteld: gemeente faciliteert initiatieven van inwoners, verenigingen en ondernemers door het aanstellen van 2 ambassadeurs per kern, die pluimen uitreiken om initiatieven (financieel) te ondersteunen. Inmiddels zijn 7 pluimen uitgereikt;
 • Pilot ‘overheidsparticipatie’ is uitgevoerd met Etten-Leur en Aalburg. Er zijn goede voorbeelden vanuit Halderberge opgenomen, zoals het betrekken van onze inwoners in klankbordgroepen bij het project ‘doorgaande route Oudenbosch’, open cappuccino met ondernemers en het aanleggen van speeltuintjes. De resultaten van deze pilot opgenomen in landelijke ‘toolbox van best practices’ voor inspiratie voor andere gemeenten.

Startnotitie ‘Duurzame ontwikkeling’ is vastgesteld: het uitgangspunt is dat de gemeente een voorbeeldfunctie heeft en onze inwoners, verenigingen en ondernemers stimuleert  en faciliteert. De volgende actiepunten zijn in samenwerking met Energiek Halderberge uitgevoerd:

 • duurzaamheidslening voor particulieren en (sport)verenigingen is vastgesteld;
 • bouwen van 0 op de meter-woningen;
 • gasvrij bouwen van huizen;
 • duurzaamheidsscan uitgevoerd bij sportverenigingen;
 • inventarisatie uitgevoerd naar mogelijkheden voor duurzaamheidsmaatregelen bij gemeentelijke gebouwen.

Gemeente heeft voorbeeldfunctie ingevuld: gescheiden afval op gemeentehuis, LED-verlichting op gemeentehuis, elektrische dienstauto’s, dubbelzijdig printen op gemeentehuis en duurzaam inkoop van gas en stroom.

In voorbereiding: project zonnepanelen op dak gemeentehuis (februari/maart 2018) en project zonneweide (in de loop van 2018).

 • Start van het Werkplein Hart van West-Brabant (samenwerking van 6 sociale diensten van Roosendaal, Etten-Leur, Rucphen, Zundert, Moerdijk en Halderberge) per 1 januari 2015;
 • Vanaf de zomer 2017 daalt het aantal mensen met een uitkering in tegenstelling tot de landelijke stijging. Het doel is en blijft om zo veel mogelijk mensen aan een baan te helpen of te laten meedoen;
 • Herstructurering van WVS is gestart: van productiebedrijf naar leerwerkbedrijf; WVS wordt uitvoeringsorganisatie van Werkplein Hart van West-Brabant; de kennis, netwerk en infrastructuur van de WVS blijft hierdoor bestaan en mensen kunnen via leerwerktraject een opstap maken naar regulier werk;
 • Halderberge heeft verantwoordelijkheid genomen om garantiebanen in te vullen: wettelijke norm 5fte, ingevuld 6 fte;
 • Halderberge is genomineerd (als één van negen gemeenten) voor de Participatieprijs West-Brabant 2017.
 • Economische visie 2020 is vastgesteld via een intensief en interactief proces met ondernemers, onderwijs en andere partijen;
 • Stichting Economische Koepel Halderberge (EKH) is gestart in april 2017; dit is een uniek samenwerking in Nederland tussen ondernemers, onderwijs en gemeente, die een publiek-privaat economisch stimuleringsfonds beheren om het economisch klimaat van Halderberge tot 2020 met euro 700.000 te gaan stimuleren;
 • Gemeente houdt maandelijks spreekuur met Ondernemerskring Halderberge (OKH) voor ondernemers met vragen;
 • Dienstverlening aan ondernemers per 1 april 2017 uitgevoerd door de Stichting Ondernemersklankbord (OKB) voor advies en begeleiding door oud-ondernemers met gemeenten Zundert, Etten-Leur, Moerdijk en Rucphen;
 • Stijging van werkgelegenheid en bedrijvigheid in Halderberge is met Drimmelen het hoogst in West-Brabant: het aantal banen steeg in vijf jaar tijd van 10.309 naar 11.178;
 • Start met aanleg van glasvezel op de bedrijventerreinen;
 • Komst van bedrijven in onze kernen: Action in Hoeven en HEMA in Oudenbosch.
 • Businessplan van de TIG is vastgesteld en wordt uitgevoerd;
 • Eerste resultaten zichtbaar van nieuwe website, ontwikkeling van nieuwe arrangementen zoals ‘Van Cuypers tot ruimtevaart’; samenwerking tussen toeristische ondernemers;
 • Pontje van Oudenbosch naar Standaardbuiten en pontje van Steenbergen naar Oud Gastel;
 • Twee achterbanbijeenkomsten voor toeristische ondernemers georganiseerd.
 • De voorbereiding van de reconstructie is via intensief en interactief proces met klankbordgroepsleden tot stand gekomen;
 • Gebr. Oomen is in april 2017 gestart en heeft op 19 december het werk opgeleverd;
 • In de maanden januari t/m maart gaat Blom de bomen en het groen planten.
 • Bij de bezoeken van twee staatssecretarissen is aandacht gevraagd voor een dedicated spoor; dat is en blijft het streven voor de toekomst waardoor er geen giftreinen meer door onze gemeente rijden;
 • Samenwerken met de VAG;
 • Via deelname in stuurgroep Basisnet spoor houden we controle op de uitvoering van € 5 miljoen in het kader van de leefbaarheid.