Standpunten

Progressief van gedachte, sociaal van gevoel

Progressief Halderberge wil accenten aanbrengen in de gemeenschappelijke idealen van vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Burgers zelf laten kiezen; in hun eigen stijl, in hun eigen woorden. Dat creëert kansen, benut talenten en schept ruimte voor een veilige samenleving. Burgers die zelf verantwoordelijk zijn. Wij hebben oog voor maatschappelijke veranderingen en zullen die positief kritisch benaderen.

Wij willen een lokaal bestuur dat begrijpt dat besturen van de gemeente niet vrijblijvend is. Een bestuur dat doet wat het zegt en zegt wat het doet. Dat snapt dat regels er niet zijn voor de regels, maar dat dienstbaarheid aan onze burgers de grondslag is voor een democratische overheid. Dat vereist professionaliteit, helderheid, openheid, een luisterend oor en durf om besluiten te nemen. Wie mee beslist, is mee verantwoordelijk. Progressief Halderberge staat voor bestuurders die een mening hebben en niet bang zijn om die uit te spreken. Bestuurders die dus weigeren om weg te duiken in de behaaglijke warmte van voorgepakte adviezen en de veiligheid van in beslotenheid in elkaar geknutselde compromissen.

Voor zo’n bestuur wil Progressief Halderberge de verantwoordelijkheid op zich nemen. Het zijn de kiezers die bepalen welke bestuurders er in Halderberge werkzaam zijn.

Progressief Halderberge is in 2001 ontstaan vanuit lokale afdelingen van de Partij van de Arbeid (PvdA) en Democraten 66 (D66). In maart 2005 is ook GroenLinks tot de samenwerking toegetreden en is een breed progressief blok binnen de gemeente Halderberge ontstaan. De partij heeft ook leden die geen lid zijn van een van de landelijke politieke partijen, maar die wel het progressieve gedachtegoed van de partij ondersteunen.