Tags: artikel 38-vragen

0

Antwoordbrief: vervolgvragen bijvriendelijke gemeente

Op 8 oktober 2019 heeft onze fractie vervolgvragen gesteld over de bevordering van biodiversiteit in Halderberge. Hieronder vind u de antwoorden die wij per brief hebben ontvangen. ‘Is het college voornemens zich officieel aan...

0

Artikel 38-vragen: Heeft hout de toekomst?

Geacht college, Nederland staat voor een enorme opgave om meer woningen te bouwen en minder CO2 uit te stoten. Door de huidige manier van bouwen constateren we dat de milieunormen worden overschreden en er...